Artiklar i kategorin Blogg

Laglöst land

•••

Har vi kommit till en punkt där kyrkoherdar och kyrkoråd kan radera obehagliga dokument och sedan hävda att det egentligen inte finns? Har vi kommit till en punkt där biskopslöften kan åsidosättas med hänvisning till att biskopen provtänker?

Till slut kommer sanningen fram

•••

P4 Radio Gotland rapporterar idag om den arbetsplatsundersökning som gjordes i våras av Ragnar Håkansson på uppdrag av församlingen, men bara efter att facken begärt det. Rapporten låg klar i början av juni, på åtta sidor enligt anställda som sett den men inte fått behålla den. Jag begärde ut rapporten från församlingen i sommar, men inte fått den. Nu är rapporten offentliggjord, den har svällt från åtta till sjutton sidor och den har domprosten Mats Hermanssons stilistiska signum all over.

Prästprotest står inför vägval

•••

Nu har protestlistan för präster mot kyrkohandboksförslaget överlämnats till ärkebiskopen och ÄB och kyrkohandbokskommittén. Det blev 195 namn. Jag gissar att hela initiativet kommer att mynna ut i ett whole lotta nothing.

Försåtlig ton i Storkyrkoprästernas debattartikel

•••

Till kyrkan kommer människor av många olika anledningar. Rädsla för muslimer är mycket sällan orsaken. Det vet prästerna i Storkyrkan. De älskar att jämföra sig med stora kyrkoledare som Nathan Söderblom och bröderna i Taizé, men tonen i deras förkunnelse är en helt annan. Om dessa präster vill ta en diskussion om religionens gränser så bör de åtminstone göra det med en intellektuell hederlighet som hedrar deras idoler.

Prinsbröllopet och kyrkomusiken

•••

Det är inte givet i ett historiskt perspektiv att organisten i församlingen ska spela allt, inte alls. Jag tycker att den intressantare frågan är synen på vad som är kyrkomusik överhuvudtaget. För vad säger det att filharmonikerna spelade i kyrkan och inte hovkapellet, och att det var Konserthusets chef Stefan Forsberg som hade övergripande ansvar för musiken och inte församlingen? Tydligare än så kan nästan inte paradigmskiftet från gudstjänst till konsert uttryckas. Inför kronprinsessans bröllop var ju som tevetittaren minns Forsberg en fantastisk konferencier på Konserthuset, jag förmodar att det är de goda erfarenheterna som gav honom uppdraget vid prinsens dito, men man måste sätta ett märke i almanackan för ett sådant skifte.