Förr eller senare kommer sanningen fram. Om inte genast för alla, så i alla fall så småningom för de flesta. På det måste man tro om man ska orka att gå emot en offentlig bild av någonting som man upplever inte stämmer med verkligheten. Alla de över tjugo personer som talade med mig i min granskning av Visby domkyrkoförsamling i våras – och sedan artikeln kom ut har fler hört av sig självmant – har bestämt sig för att tro på det. Det som kommer fram nu är en upprättelse för dem.

P4 Radio Gotland rapporterar idag om den arbetsplatsundersökning som gjordes i våras av Ragnar Håkansson på uppdrag av församlingen, men bara efter att facken begärt det. Rapporten låg klar i början av juni, åtta sidor lång enligt anställda som sett den men inte fått behålla den. Jag begärde ut rapporten från församlingen i sommar, men fick den inte. Nu är rapporten offentliggjord, den har svällt från åtta till sjutton sidor och den har domprosten Mats Hermanssons stilistiska signum all over.

Domprosten, som enligt det formulerade uppdraget inte ens skulle medverka i intervjuerna med de anställda, inte ens intervjuas själv, har nu blivit författare till rapporten.

Det är en otroligt slingrig text. Redan på första sidan ringlar den in sig i snurriga teorier om att de som talar anonymt kan göra det utifrån behovet att hämnas, och i så fall behöver man ju inte ta det på allvar eftersom hämnd inte ”utvecklar en arbetsplats”. Så, ingen får tala anonymt med konsulten.

Så smidigt avväpnar domprosten sina anställda från det enda vapen som de faktiskt har, sin meddelarrätt, tydligt formulerad i Kyrkoordningen som ett svar på svenska myndighetsanställdas meddelarfrihet. Den som lagstiftarna och kyrkan var måna om att behålla efter år 2000.

Vad som än hänt med rapporten mellan juni och september, så bekräftar ändå den föreliggande versionen min granskning helt.

Läs rapporten och hör Mats Hermansson i Radio Gotland: ”Anställda lämnar församlingen på grund av ledningen”.

Vi lär få anledning att återkomma.

Rapporten finns här: Psykosocial arbetsmiljörond 20150917

Läs granskningen i Dagen 30/4: Sprickorna bakom domkyrkans fasad

I nästa vecka börjar Evangelium lägga ut en intervju med biskopen i Visby stift, Sven-Bernhard Fast, som gjordes i somras. Jag har talat med biskopen om situationen i domkyrkoförsamlingen, men också om hur det är att vara biskop, om hans tankar om kyrkan och var han kommer ifrån som människa och präst.

biskop 1