Dokument_024345494034187301977

Biskopens brev. Foto: Dagen.

I dag släpper Evangelium och Dagen ett stort gräv som avslöjar sprickor bakom domkyrkans fasad.

Domkyrkan heter S:ta Maria, välkänd och vacker mitt i staden Visby.

Under flera månader har medierna rapporterat om prästen som blev påkragad efter en historia av olämpliga, sexuella relationer med ungdomar i församlingen. Den viktiga frågan om prästers ansvar och kyrkans roll har hanterats som en strid mot biskop och domkapitel.

Läs granskningen: ”Sprickorna bakom domkyrkans fasad”.

Bakom det hätska bråket i media finns en berättelse som visar att den verkliga orsaken är att biskopen försökt sätta ner foten när omläggning av domkyrkoförsamlingens verksamhet och hanteringen av dess personal gått för långt.

I grunden handlar det om systemfel i Svenska kyrkan.

Läs Elisabeth Sandlunds ledare: ”Systemfel bakom konflikten i Visby”.

De ansvariga i församlingen, domprosten Mats Hermansson och kyrkorådets vice ordförande Inger Harlevi som enligt samstämmiga uppgifter är den som har den verkliga makten i kyrkorådet, avvisar alla anklagelser och menar att det inte alls finns någon förtroendekris.

Läs intervjuerna med dem: ”Vi har följt regelboken”.

Reportaget vilar på intervjuer med över 20 personer, anställda i församlingen, tidigare medarbetare, förtroendevalda, tidigare arbetsgivare och kollegor till Mats Hermansson och Inger Harlevi.

Offentliga dokument från kyrkoråd och domkapitel, budget, hemliga anteckningar, mejl och sms ligger också till grund för reportaget.

Vi vet att vi har mycket stort fog för att berätta den här historien. Av hänsyn till källskyddet har det bara gått att berätta delar. Ändå tror vi att det finns ännu mer att säga. Om du vet mer, så kan du höra av dig till oss. Du har källskydd.

*

Varför berättar vi om situationen i Visby? Därför att den är en berättelse som innehåller så mycket.

Det är visselblåsarna som samlat modet att berätta om sin arbetssituation.

Det är den engagerade församlingen som ser verksamheten förändras och inte kan göra något, eftersom all makt över församlingen är överlämnad i ett fåtal individers händer vid ett val vart fjärde år.

Det är kyrkan som de flesta uppfattar som intern och avlägsen, som samtidigt är landets i särklass största medlemsorganisation.

Det är den principiella frågan om demokrati i Svenska kyrkan och om kyrkoherdens och kyrkorådets starka ställning.

Det är förtroendekrisen mellan domprost och biskop som kallats för en konstitutionell kris i Svenska kyrkan.

Och det är mediadrevet som döljer kritiken mot de egna problemen, där det som till varje pris skulle döljas för media år 2008 lyfts fram sju år senare i en smutskastningskampanj mot biskop och domkapitel.

Frågorna som väckts kommer att behöva besvaras under lång tid framöver.