Jag får frågor om läget i Visby efter den stora granskningen av domkyrkoförsamlingen i slutet av april. Läget är, enligt mina källor, samma som förut. Personalomsättningen i församlingen som sedan länge är stor fortsätter enligt tidigare mönster och under våren har flera personer sagt upp sig eller begärt tjänstledigt. På församlingens hemsida ligger annonser för en kaplan och en diakon.

Samarbetet med missionsförsamlingen som sades upp i januari har avslutats enligt planen. Möjligen finns ett och annat utbyte kvar fortfarande och den svenskkyrkliga församlingen betalar enligt avtal ännu hyra för lokalen Tjelvarkyrkan, men man kan konstatera att platsannonsen anger att ”Visby domkyrkoförsamling har tre kyrkor: Sankta Maria domkyrka, Visborgskyrkan och Terra Nova kyrkan”. De två senare av dessa tre kyrkor är sommarstängda bland annat på grund av personalbrist. Församlingens fokus på turisttäta Visby innerstad med försvagad närvaro i stans ytterområden – där de flesta bor – som kritiserades hårt i biskop Sven-Bernhard Fasts brev till församlingen i början av februari i år är alltså inte förändrat. I höst påbörjar stiftet en sedan tidigare planerad visitation av domkyrkoförsamlingen. Biskopen har aviserat att betoningen ska ligga på styrning, ledning och arbetsmiljö.

Under våren har Ragnar Håkansson på församlingens uppdrag efter krav från facken genomfört en undersökning om arbetsmiljön. Enligt de uppgifter som jag har ska den vara klar nu och bekräfta bilden av situationen som ges i vår granskning. Personal ska ha fått innehållet i utredningen berättat för sig och/eller tagit del av dokumentet men inte fått behålla det. Utredaren själv hänvisar mig till församlingsledningen och svarar inte på frågor om innehållet. Enligt mina källor ska inte ens kyrkorådet ha fått ta del av utredningen i dess helhet.

Jag har i dag begärt att få ut denna utredning från församlingen.

Ställ gärna frågor och kommentera här nedan så ska jag svara om jag kan!