Evangelium och Dagen följer fortsatt situationen i Visby stift. Principfrågorna om Svenska kyrkans organisation är en av alla relevanta ämnen som aktualiseras av granskningen. Dagen tar emot debattartiklar om detta.

En viktig komponent i Visbysituationen har varit hur medierna hanterat frågorna. Lokalmedier har skrivit och rapporterat om domkapitlets beslut att ge en präst ämbetet tillbaka, och tonen har ofta varit mycket hård med krav på biskopens avgång. Evangelium har intervjuat Ester Pollack, forskare i journalistik och författare till två böcker som tar upp den politiska skandalen eller mediedrevet. Läs intervjun med henne: ”Drevet kan ses som ett drama”.

Ester Pollack beskriver bland annat hur det är vanligt att människor överges när ett drev har kommit igång. Individen som drivs mot metaforens ravin känner sig fruktansvärt ensam. En faktor som kan förändra det är att personen som är utsatt för drevet har en stark ledning som står upp för honom eller henne.

I vår granskning kommer människor till tals, som vågat berätta om sin situation men som inte vill använda sitt namn offentligt. När någon påkallar missförhållanden kallas det för att den blåser i en visselpipa. Det är en så modig handling just därför att kritiken inte kan komma fram på något annat sätt.

Att låta sig intervjuas anonymt av en journalist är naturligtvis inte det första man gör, utan en åtgärd man tar till när tidigare försök att bli hörd inte fungerat. I vår granskning är det inte en eller två personer, utan många som tagit det steget.

I radioprogrammet Känsligt läge handlar det om vad som sker när någon blåst i pipan. Det är ingen upplyftande lyssning. Verkligheten är hård mot en visselblåsare. Men det är intressant att de anonymiserade förskolelärarna som själva drabbades efter att de påtalat missförhållanden säger att de ändå inte ångrar vad de gjorde. Verkligheten skulle kanske inte behöva bli så hård om fler gick upp vid visselblåsarens sida – för den kan ändå inte vara tyst.

Känsligt läge med Per Naroskin. Efter att du blåst i pipan (24 min). Sveriges Radio. Länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/536016?programid=4795