För en dryg vecka sedan var jag på kulturdepartementet för överlämningen av en budkavle för fred, en manifestation av Sveriges interreligiösa råd som ännu inte har organisationsnummer eller stadgar men formerat sig i styrelse och nätverk mellan religioner och trossamfund i Sverige. Det stora aktören bakom detta är kristenheten och särskilt Sveriges Kristna Råd och Svenska kyrkan, i särklass störst av alla svenska organisationer med allt vad det innebär av resurser: ekonomiska, personer, kompetens och erfarenhet.

I dagens Svenska Dagbladet skriver jag om det besöket, och om hur religionen är en politisk maktfaktor i det svenska samhället fast många inte vill tro det.

Det har varit intressant att se under dagen hur personer som annars tycker väldigt olika i de här frågorna har delat och gillat min artikel. Texten tar inte ställning för någon enskild sakfråga och innehåller väldigt många olika spår, därför kanske man kan se att den stödjer uppfattningar som man själv har oavsett lite vad man tycker nästan. Kanske har någon missuppfattat vad jag ville säga. Det är i så fall också intressant. Vad tänker man att texten säger?

Det kan också vara hoppfullt att många från olika håll kan enas om en verklighetsbeskrivning.

Artikeln ligger under kulturdebatt vilket betyder att tidningen kan ta in svar om de finner dem välskrivna och relevanta. Jag vill uppmana till det. Vi har lärt oss att debatt uppstår när vi tycker hemskt olika för att någon kastat in en brandfackla och man helt enkelt blir tvungen att försöka släcka elden, men så måste det inte alls vara. Om jag här har ritat upp en liten skiss på en karta över läget som många är överens om så kan lika gärna det tjäna som utgångspunkt för samtal om vad vi ska göra sedan.

Jag undrar vad medborgaren tänker om detta som inte tillhör något samfund alls men som ser hur religionsfrågorna allt mer sätter agendan för dagspolitiken.

Jag undrar vad tillhöriga till minoritetsreligioner tycker om att kyrkorna tar så stor plats och om man känner att representanter på toppnivå kan företräda dem.

Jag undrar vad Svenska kyrkan gör och säger på regeringskansliet.

Jag undrar vad regeringskansliet tänker.

Jag undrar en massa saker. Hör gärna av er, till SvD först förstås och sedan till mig om de inte tar in texten. Kanske kan vi i så fall göra det här.