Förstasidan

#9 Barnet

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.

Men lärjungarna visade bort dem.

 

Ur innehållet:

Evangeliums novelltävling 2014: Lennart Göth: 1960-tal, glesbygd • Anna-Carin Collin: På det viset • Ola Kristensen: En extra syster.

Anders Piltz i en betraktelse om barnet i historien, i världen och inom oss själva: Ett hemligt samförstånd.

Ingång till konsten. Barn avbildes ofte, men hvor ofte er det barna selv som dokumenterer? Curatorn Andreas Stender Møldrup från Galleri [format] i Malmö har gjort urvalet av fotografier som barn har tagit. I nummer 9 är barnet en berättare.

I kyrkoordningens portalparagraf står barnen i särställning. Maria Hammarström reder ut vad det handlar om i essän Bli som barnen.

På plats-besök på Forum för levande historias utställning Vi är romer, på gudstjänstnätverket Leitourgias konferens och Ninna Edgardhs predikan från öppningsceremonin.

Recensioner: Pär Parbring om Patrik Hagmans nya bok, Judith Fagrell går på upptäcktsfärd genom minnena i Kjell Espmarks Den inre rymden, Camilla Hällbom och Maria Klasson Sundin har läst bilderböcker och Karin Rubenson diskuterar behovet av en ny gummibibel, med mera.

Pod: Söndagsskola. Med Per Olof Sahlberg, söndagsskoleledare i Elimförsamlingen, Katthammarsvik och skolledare på Gotland; Lars Kruthof, museipedagog på Gotlands museum och medlem i Kristi Lekamen församling i Katolska kyrkan, Visby; Sara Boström, musikpedagog i Visby domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan; och Harriet Westerlund, engagerad i trosundervisningen i Kristi Lekamen församling. Evangeliums chefredaktör Sofia Lilly Jönsson leder samtalet.

Och så ligger studiematerialet Vardagsrum för våra prenumeranter för första gången ute på nätet! Lösenord till de låsta sidorna kommer på mejlen till församlingens kontaktperson.