Trots alla sina kommunikatörer verkar Svenska kyrkan ofta sällsynt dålig på att kommunicera. När det blir fnurror på tråden går saker ibland direkt till kyrkans domstol där de utreds i A4-form. På sajten Kyrklig dokumentation lägger prästen Yngve Kalin upp domkapitelsprotokoll och andra texter som skildrar samtiden ur ett oppositionellt perspektiv – i klartext en slags vitbok över Svenska kyrkans pågående förfall.

Det är förstås ett sätt att få ut sin sida av saken i ett läge då man upplever att inget annat sätt finns kvar än att samla källorna för eftervärlden.

Senaste filerna är upplagda idag och handlar om prästen Olle Fogelqvists avkragning. Fogelqvist förlorade rätten att utöva sitt ämbete efter en (1) predikan på ett ålderdomshem, som spelades in och nådde biskopen i Göteborg. Man anar en hund begraven här. Alla fakta är definitivt inte ute i saken, men vi kan se att högkyrklighetens slipade knivar svarar med juridisk och teologisk skärpa.

Frågan är om det räcker. Frågan är om det egentligen är vad som behövs.

Ni som tränas i själavård, som talar om försoningens nödvändighet och om det goda samtalet – ni behöver inte bli ense, men kunde ni inte hitta ett annat sätt att tala med varandra på än genom domkapitel?