Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med
sorgflor på hatten vandrade ännu en gång genom våningen för
att se om han glömt något. – Nej, han hade icke glömt något,
absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast besluten
att icke mer tänka på det han upplevat i denna våning. Men se,
i tamburen, invid telefonen satt ett halvt ark papper fastnub-
bat, och det var fullskrivet med flera stilar, somt redigt med
bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna. Där stod det,
hela denna vackra historia, som avspelats på den korta tiden av
två år; allt han ville glömma stod där; ett stycke mänskoliv på ett
halvt ark papper.

1903 skrev August Strindberg det som av många (i alla fall de som deltog i Radioföljetongens omröstning 2006) anses vara världens bästa novell: Ett halvt ark papper. Strindbergs lyckas med sin stringenta prosa på endast 600 ord blicka tillbaka på huvudpersonens två senaste levnadsår, dess omvälvande händelser och känslor. Det är gripande och det är stor konst.

Novellen som genre är en kort prosaberättelse som skildrar en ovanlig, ny (nouvelle) händelse. Händelsen som skildras kan vara ”ny” sett till sitt innehåll eller sett till berättarstilen som används. Den har ett betydligt mindre omfång än romanen och ett begränsat antal personer, och kräver en klar och tydlig berättelse. De kan vara av en anekdotisk typ; en stegrande berättelse som avslutas med en tydlig poäng, eller den kan vara mer skissartad där det yttre skeendet spelar mindre roll och författaren mer är ute efter att skildra ett stämningsläge.

Tidskriften Evangelium bjuder in till öppen novelltävling under hösten 2014. Vi söker inte efter August Strindberg, Alice Munroe eller Anton Tjechov, utan efter dig som har något att berätta och vill göra det. Novellen ska på något sätt relatera till temat BARNET. Vinnartexten publiceras i decembernumret av tidskriften. Juryn består av författaren Kerstin Norborg (Min faders hus, Vakenlandet, mm) med Evangeliums litteraturredaktörer Judith Fagrell och Camilla Hällbom. Cirkamått 2000 ord. Senast lämning 1 november, skicka till judith@tidskriftenevangelium.se.

Välkommen med ditt bidrag.