Nästa lucka i adventskalendern kommer från sidan 82 i Evangeliums kommande bok med en samling texter från utgivningsåret som gått. Där finns en intervju med konstnären Goupal som gjorde bilderna i vårens stora dubbelnummer 6-7, det som hade temat Gränser.

Goupal har ett svenskt tilltalsnamn, han ”ser svensk” ut, men växte upp i Nepal där hans föräldrar var missionärer. När familjen kom till Sverige var det här, hemma, som kändes främmande. I Evangelium arbetar han med det temat i fotoserien ”The Guests” – gästerna.

1 december goupal