Bibeln, gränser

  • Bibeln, gränser (2014)
  • Pocket, Svenska.
  • ISBN: 978-91-982212-0-6

  • Redaktör: Judith Fagrell. Författare:Halla Sigurdardóttir, Magnus Myrberg, John Sjögren, Per Klingberg, Petra Carlsson, Björn Svärd, Anders Stenström, Tomas Bannerhed, Sofia Lilly Jönsson, Maria Klasson Sundin, Staffan Fredén, Andreas Ottosson, Miriam Wredén Klefbeck, Tomas Appelqvist, Camilla Hällbom, Fredrik Seltman, Tobias Elof Hadin, Sofija Pedersen Videke, David Åberg. Form: Tomas Einarsson. Omslagsbild: Johan Unga.

”Bibeln, gränser” är en pocketbok med texter ur tidskriften Evangelium 2013-2014.

Evangelium tar pulsen på kyrkan i vår tid. Alla som är intresserade av teologi, idédebatt och kultur i vid mening bör läsa den.

Provläs de första tio sidorna!

Nyckelord: Svenska kyrkan, idédebatt, kritik, kultur, lyrik, prosa, essä, intervju.

ISBN: 978-91-982212-0-6. 160 sidor. Pocket.

Prenumeranter på tidskriften har mängdrabatt:

Upp till 10 böcker: 80 kr styck
Fler än 10 böcker: 65 kr styck
Fler än 20 böcker: 50 kr styck

Cirkapris i bokhandeln: 100 kr (exv Adlibris).

Läs den själv och använd den som kurslitteratur, som studiematerial i vuxengruppen, i katekumenatet, ge den till kören, kyrkorådet, medarbetarna. Mängdrabatten är till för er!

För prenumerantrabatt, skriv till pren@tidskriftenevangelium.se för att få en rabattkod.

Boken beställs sedan hos Stjärndistribution, tfn 0290-76 76 76 eller order@sdist.se. Ange församlingens etc organisationsnummer, leveransadress, ett mobilnummer för leveransavisering samt rabattkoden.

Om du vill ha hjälp kan du skicka ditt telefonnummer till pren@tidskriftenevangelium.se så kontaktar vi dig.

Författare:

Halla Sigurdardóttir, född 1982, är byggnadsantik­varie. ”Varför ges dagens ljus åt den plågade” är hen­nes debut som prosaskribent.

Magnus Myrberg, född 1975, är teolog, studerar till ämneslärare och skriver på en diktsamling med den preliminära titeln Ordfästning.

John Sjögren, född 1983, är kulturskribent och kri­tiker, och har bland annat tjänstgjort som vikarieran­de litteraturredaktör på Upsala Nya Tidning. Han är en av medarbetarna i den ekumeniska tidskriften Pilgrim.

Judith Fagrell, född 1978, är präst i Svenska kyrkan med tjänst i Ardala församling, Skara stift. Judith är litteraturredaktör i tidskriften Evangelium.

Per Klingberg, född 1984, är poet och kulturjourna­list. Hans poesi finns publicerad i bland annat Tid­skriften Staden och Presens.

Petra Carlsson, född 1974, är präst i Svenska kyr­kan och doktor i systematisk teologi med tjänst vid Uppsala universitet och University of Nottingham. I hennes doktorsavhandling möts filosofiska perspek­tiv från Michel Foucault och Gilles Deleuze samtida teologi.

Björn Svärd, född 1938, är kyrkohistoriker och präst i Svenska kyrkan med tidigare tjänst som kyrkoherde i Mikaels församling och kontraktsprost i Örebro, Strängnäs stift.

Anders Stenström, född 1957, är kyrkvaktmästare och Tolkien­expert (känd som Beregond). Han har stort intresse för språk, har studerat lingvistik och sysslar med redigering och översättning.

Tomas Bannerhed är författare. Hans debutroman Korparna fick Augustpriset 2011 och har översatts till sju språk. Novellen Emelie är specialskriven för tidskriften Evangelium.

Sofia Lilly Jönsson, född 1976, är chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Evangelium. Hon är musikvetare och verksam som kulturkritiker i Svens­ka Dagbladet.

Maria Klasson Sundin, född 1961, är präst i Svens­ka kyrkan och har arbetat som lärare vid Pastoral­ institutet i Uppsala. Hon arbetar på en doktorsav­handling om barnets rätt till religionsfrihet utifrån barnkonventionen.

Staffan Fredén, född 1970, är journalist och webb­redaktör på Dagens Industri. Han har även studerat teologi.

Andreas Ottosson, född 1985, är nybliven psyko­log.

Miriam Wredén Klefbeck, född 1979, är präst i Svenska kyrkan med tjänst i Nyköpings församling, Strängnäs stift. Hon sitter i styrelsen för föreningen tidskriften Evangelium.

Tomas Appelqvist, född 1976, är teologie doktor med examen från Centrum för teologi och religions­ vetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning rör bland annat bönens teologi och kopplingen mellan kyrka och samhälle hos Martin Luther.

Camilla Hällbom, född 1988, är litteraturvetare, teologistuderande och prästkandidat för Stockholms stift. Hon är andre litteraturredaktör i tidskriften Evangelium.

Fredrik Seltman, född 1984, har studerat naturvet­enskap, teologi och humaniora. I sin magisteruppsats använder han Eberhard Jüngels teologi för att göra en kritisk läsning av John D. Caputos och Gianni.

Tobias Elof Hadin (tidigare Herrström), född 1983, är präst i Svenska kyrkan. Han tillhör, och var med och grundade, kommuniteten Oikos i Hammarkul­len utanför Göteborg.

Sofija Pedersen Videke, född 1980, är präst i Svens­ka kyrkan med tjänst i Gustaf Adolfs församling i Helsingborg, Lunds stift. Sofija har sina rötter i dels den serbisk­ortodoxa kyrkan, dels i danska Folkekir­ken.

David Åberg, född 1980, är organist och körledare i Enskede­-Årsta församling, Stockholms stift. Han är utbildad vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm och är verksam som körsångare bland annat i Voces Nordicae.