Artiklar av Tomas Appelqvist

Tillbaka till framtiden

•••

Det finns helt andra möjliga vägar framåt för kyrkan - kanske via den tidiga lutherdomen - än gränsupplösning och ett avskiljande från världen, menar teologen Tomas Appelqvist i denna essä om dagens svenska kyrkolandskap.