Artiklar av Evangelium

Nytt nummer ute nu: #8 SYNDEN

•••
Är arvsynden identisk med människans fördärvade natur, substans och väsen, ja, rent av med den högsta och förnämsta delen av hennes väsen, nämligen den förnuftiga själen själv i dess högsta gestalt och potens? Eller finnes det en åtskillnad ännu efter fallet mellan människans substans, natur, väsen, kropp och själ å ena sidan och arvsynden å den andra

En härlig tröst för botfärdiga syndare

•••

Men nu ställer jag samma fråga till dig som Jesus ställde till den sjuke i Betseda: Vill du bli frisk? Ty ditt samtycke fordras, fast du själv inte kan bidra till boten för din själ. Vill du bli frisk, så skall du veta att Jesus vill göra dig frisk. Han kan det också, ty han är Gud. Han har botat många tusen lika eländiga och fördärvade som du.

Är kyrkan fångad i politiken?

•••
På 1500-talet framförde Luther och andra med rätta skarp kritik mot missförhållande i den medeltida kyrkan. Om detta råder idag ekumenisk konsensus och erkänns också av romersk-katolska teologer. Reformationens tragedi är inte kritiken utan dess upplösning i en mängd olika kyrkor och att konciliet i Trient kom trettio, eller så, år för sent. Hade konciliet h

Skrivverkstad i Djurgårdskyrkan i sommar

•••

Evangelium och Oscars församling ordnar med skrivverkstad hela sommaren under rubriken Att skriva Ordet. Du måste inte ha akademiska poäng eller vara publicerad sedan tidigare, men du ska vilja jobba aktivt med din text. För dig som skriver och läser, som vill skriva och har saker att säga – gråt inte, organisera dig!