Artiklar av Evangelium

Adventskalendern: 7 december

•••

Den klassiska recensionen av ett verk - en skiva, en bok, eller som här en scenföreställning - är nödvändig för att kulturen ska få svar och för att starta ett samtal om det konstnärliga uttrycket, något som talar om vårt samhälle och om oss själva.

Adventskalendern: 4 december

•••

I strävan att inkludera alla riskerar kyrkan att utradera sin specifikt kristna gemenskap, argumenterar Tobias Elof Hadin, och därmed den identitet som kunde välkomna främlingen.

Adventskalendern: 1 december

•••

Goupal har ett svenskt tilltalsnamn, han "ser svensk" ut, men växte upp i Nepal där hans föräldrar var missionärer. När familjen kom till Sverige var det här, hemma, som kändes främmande.

Adventskalendern: 30 november

•••

Första luckan, sidan 58, Anders Stenströms hejdlöst roliga utredning om den femte bönepunkten i Herrens bön, den som lyder: Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Hur kan de fortfarande stå i skuld till oss, om vi har förlåtit dem?

Nytt nummer ute nu: #8 SYNDEN

•••
Är arvsynden identisk med människans fördärvade natur, substans och väsen, ja, rent av med den högsta och förnämsta delen av hennes väsen, nämligen den förnuftiga själen själv i dess högsta gestalt och potens? Eller finnes det en åtskillnad ännu efter fallet mellan människans substans, natur, väsen, kropp och själ å ena sidan och arvsynden å den andra