Artiklar av Evangelium

Ur nya numret: Ett hemligt samförstånd

•••

"Min uppgift är att bevara och vårda barnet i mig. Utan romantik, utan naivitet." Så skriver Anders Piltz i denna betraktelse inför julen 2014 om barnet i historien, i världen och inom oss själva. Anders Piltz är professor emeritus i latin vid Lunds universitet, präst och biskopsvikarie för gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift.

Ur nya numret: Bli som barnen

•••

"Bli som barnen" är en essä ur det nya numret av Evangelium skriven av Maria Hammarström, teologisk samordnare vid Svenska kyrkans ungas kansli. Numrets tema är barnen. I kyrkoordningens portalparagraf står det att barnen har en särställning i kyrkan. Här diskuterar Maria Hammarström vad det betyder.

Tankar om det inre barnet

•••

Samtalsfrågor för bibelstudiegrupp, arbetslag eller lite äldre ungdomsgrupp utifrån Anders Piltz betraktelse om barnet, "Ett hemligt samförstånd".

Musikalisk utmaning

•••

Musikalisk utmaning (utifrån temat i stort, och till exempel Maria Hammarströms essä och Maria Klasson Sundins genomgång av barnböcker.

Vardagsrum

•••

Vardagsrum är Evangeliums studiematerial som riktar sig till församlingarna. Prenumeranter får lösenordet utskickat. Har du missat? Vill prenumerera? Skriv till pren@tidskriftenevangelium.se

Pod: Söndagsskola

•••

"På 60-talet tyckte en del lärare att det var jobbigt att ha sexualundervisning. Nu tycker de att det är svårt att tala om religion". Evangelium sammanförde fyra personer som på olika sätt möter barn och deras vuxna i frågor om tro.

Historieskrivningen bygger på urvalet

•••

Evangelium gav sex barn i olika delar av Sverige ett uppdrag: att fotografera sin vardag med vilka motiv de vill utan inblandning av vuxna. Bilderna har sedan skickats till curatorn Andreas Stender Møldrup som gjort urvalet utan att närmare känna barnen eller tankarna bakom fotografierna. I Evangelium nummer 9 är barnen berättare.