Artiklar av Evangelium

Ur nya numret: Bli som barnen

•••

"Bli som barnen" är en essä ur det nya numret av Evangelium skriven av Maria Hammarström, teologisk samordnare vid Svenska kyrkans ungas kansli. Numrets tema är barnen. I kyrkoordningens portalparagraf står det att barnen har en särställning i kyrkan. Här diskuterar Maria Hammarström vad det betyder.

Tankar om det inre barnet

•••

Samtalsfrågor för bibelstudiegrupp, arbetslag eller lite äldre ungdomsgrupp utifrån Anders Piltz betraktelse om barnet, "Ett hemligt samförstånd".

Musikalisk utmaning

•••

Musikalisk utmaning (utifrån temat i stort, och till exempel Maria Hammarströms essä och Maria Klasson Sundins genomgång av barnböcker.

Vardagsrum

•••

Vardagsrum är Evangeliums studiematerial som riktar sig till församlingarna. Prenumeranter får lösenordet utskickat. Har du missat? Vill prenumerera? Skriv till pren@tidskriftenevangelium.se

Pod: Söndagsskola

•••

"På 60-talet tyckte en del lärare att det var jobbigt att ha sexualundervisning. Nu tycker de att det är svårt att tala om religion". Evangelium sammanförde fyra personer som på olika sätt möter barn och deras vuxna i frågor om tro.

Historieskrivningen bygger på urvalet

•••

Evangelium gav sex barn i olika delar av Sverige ett uppdrag: att fotografera sin vardag med vilka motiv de vill utan inblandning av vuxna. Bilderna har sedan skickats till curatorn Andreas Stender Møldrup som gjort urvalet utan att närmare känna barnen eller tankarna bakom fotografierna. I Evangelium nummer 9 är barnen berättare.

Vardagsrum: Konfirmander och ungdomsbiblar

•••
Läs Karin Rubensons recension "Gummibibel med många styrkor".   Att fundera på i ett arbetslag/konfirmandteam Vilka kriterier har vi när vi väljer vilken bibel vi ska ge våra konfirmander? Vad är viktigt att de innehåller, och finns det något vi undviker? Varför? Är samma saker viktigt när vi väljer vilken bibel som ska ges till yngre barn?