Artiklar av Sune Fahlgren

Igenkänna eller erkänna

•••

I en ny avhandling lyfter Jakob Tronêt fram teologen och ekumenen Max Thurian, och undersöker vilken grundläggande hållning till ekumeniken och katoliciteten som kommer till uttryck i hans texter.