Artiklar av Staffan Fredén

Porten till ett omklädningsrum

•••

Liksom historiens ängel fladdrar människan baklänges genom livet. Ur intighetens vithet skymtar de första minnena fram. Glesa, ofullständiga och utan sammanhang. Sedan kommer de allt tätare. Formar en historia, en väg och uppfattning om ett jag.

Den gåtfulla gränsen

•••

Bara borta. Det är den tanken vi inte kan låta bli att tänka och som vi inte står ut att tänka. Döden vet vi om i förväg men vet ingenting om. Inte ens den som är sjukhuspräst och har forskat på nära döden-upplevelser vet egentligen ett skit.