Artiklar av Rikard Roitto

En rimlig kristen hållning

•••

Bibeln spretar. Det är lätt att hitta texter som bejakar folkmord för att erövra det lovade landet. Med Jesus Kristus ankomst i historien expanderas Guds förbund till hela mänskligheten. I bibeln finns i synen på folket både våldsbejakande nationalism och gränsöverskridande universalism. Hur ska vi veta vad som är en rimlig kristen hållning?