Artiklar av Göran Greider

Ingång till konsten

•••

Träd som dött och fallit / av ålder kallas lågor. / Det är väl för att de ligger. / Men det som multnar / brinner egentligen bara / långsammare / så de där liggande / döda träden / är ett slags / kalla, fuktiga lågor.

Göran Greider ger en diktkommentar till konsten i numret: Simon Bergs foton från den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014.