Artiklar av Christer Åsberg

Något lurt i Vår fader: Bibelkommissionen svarar

•••

I Evangelium nr 5, tema Bibeln, hade Anders Stenström hittat någonting lurt i Vår fader, den Herrens bön som Jesus lär sina lärjungar att be i Matt 6:12. Hur kan vi ha förlåtit dem som (fortfarande) står i skuld till oss, frågade han. Nu svarar Bibelkommissionens huvudsekreterare Christer Åsberg om tidsperspektiven i Vår fader.