Artiklar av Camilla Ekeskär

Pappa är namnet på relationer

•••

När Ester Roxbergs pappa Åke kommer ut som kvinnan Ann-Christine förändras också relationen mellan dem två. ”Om pappa inte var på riktigt, vem var jag då?”, undrar Ester. Camilla Ekeskär har läst en bok med värdefulla reflektioner för alla, oavsett vem ens pappa är.

Och Gud skapade människan

•••

"Och Gud skapade människan" är en ny samling noveller med utgångspunkt i spänningen mellan de gamla bibeltexterna och vår tids frågor. Även om samlingen spretar lite väl mycket för Evangeliums recensent är två noveller starkare än de andra. Kristian Lundberg ställer frågan i fokus, inte en svulstig berättelse, och Johanna Nilsson lyckats leka med berättelsen utan att den flyr iväg.

Kära Nathan

•••

Evangelium bad fyra unga skribenter umgås i döda kristna författares sällskap. Hur skrev de Ordet? Vad upptog deras intresse? Och vad från dem finns kvar hos oss idag? Att skriva Ordet är Evangelium språkliga satsning som löper under hela 2014. I januari hade vi stormöte och författarbesök i Uppsala, i sommar gör vi verkstad i Djurgårdskyrkan och under hösten toppar vi med ny lyrik i tidningen. Ordet har rötter - nedåt, bakåt, uppåt, framåt!