Artiklar av Brian Zahnd

Korn och druva

•••

Varje gång vi tar emot nattvarden påminns vi om att vi lever i en sakramental värld. Kansas vetefält och Kaliforniens vingårdar är lika heliga som kapell och katedraler. Så skriver Brian Zahnd, pastor i en baptistförsamling i Missouri om vetekornet och druvan som blir till Kristi kropp och blod. I Evangelium #10 står nattvarden i fokus. I fem texter om kommunionen möter vi fem olika perspektiv på vad det innebär att äta och dricka Gud tillbaka.